کادر آموزشی دبیرستان پروفسور سمیعی

مهیار قلی پور

دبیر کار و فناوری

مدرس ICDLو فتوشاپ
توسعه دهنده وب
۸سال سابقه تدریس ریاضی در آموزشگاه های برتر رشت