علی حنیفه پور

نام و نام خانوادگی: علی حنیفه پور

دبیر درس ریاضی

رزومه:

۱۱ سال سابقه تدریس

کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تبریز

تدریس در دبیرستان های برتر شهر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.