علیرضا جوادی

نام و نام خانوادگی: علیرضا جوادی

دبیر درس تفکر و سبک زندگی

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی