علیرضا کاهانی

نام و نام خانوادگی: علیرضا کاهانی

دبیر

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی