علیرضا زرینی

نام و نام خانوادگی: علیرضا زرینی

دبیر درس فیزیک

رزومه:

۲۰ سال سابقه تدریس

کارشناسی دبیری فیزیک گیلان

مولف کتاب های ۵۰ آزمون و پایه فیزیک و جزوات الفبای فیزیک

تدریس در دبیرستان استعداد های درخشان میرزا کوچک خان

تدریس در دبیرستان های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.