امیر رضا کبیرمنش

نام و نام خانوادگی:امیر رضا کبیرمنش

دبیر درس شیمی

رزومه:

دو سال تدریس شیمی کنکور در آموزشگاه تیک سال ۹۴ -۹۶

دو سال حل تمرین و رفع اشکال شیمی پایه در مدرسه پروفسور سمیعی

حل تمرین دروس معادلات دیفرانسیل ، ترمودینامیک . مقاومت مصالح در دانشگاه گیلان

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.