آرش بالازاده

نام و نام خانوادگی: آرش بالازاده

دبیر درس تربیت بدنی

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی