عطااله نظری

نام و نام خانوادگی:عطااله نظری

دبیر درس عربی

رزومه:

سابقه تدریس ۲۹ سال

تدریس در مدارس برتر استان گیلان

سرگروه استان به مدت ۸ سال

دبیر نمونه منطقه و استان

مدرس ضمن خدمت فرهنگیان برای کتب جدید التالیف به پایه تحصیلی دوره اول

کارشناسی دینی و عربی دانشگاه فرهنگیان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.