آزمون جامع دبیرستان

آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی با هدف ارزیابی تستی دانش آموزان امسال برای هر ترم یک مرحله طراحی شده است.یکی از ویژگی های این آزمون این است که کاملا به صورت بومی توسط دبیران همین دانش آموزان طراحی میگردد و همان روز آزمون تصحیح میگردد. سوالات آزمون نیز به طور کامل در کلاس درس برای دانش آموز حل و رفع اشکال میگردد.

این آزمون با هدف ارزیابی مطالعات نیم سال اول طراحی شده است. سرفصل های این آزمون بیش از ۷۵٪ مباحث نیم سال دوم را پوشش می دهد تا دانش آموز کلیه مطالعاتی که در این بازه داشته را به طور کامل بازیابی نماید و با نقاط ضعف خود در دروس اصلی آشنا شود تا قبل از امتحانات نیم سال دوم آنرا مرتفع نماید.
کلید نهایی سوالات اولین مرحله آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی

این آزمون در روز ۸ آذر از ساعت ۸:۳۰ صبح در ۶ گروه برگزار شد. نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه پرینت شده روز شنبه ۱۰ آذر به دانش آموزان تحویل شد.پس از حل کامل سوالات در آن هفته و اشکال یابی کامل آن نتایج نهایی نفرات برتر به شرح ذیل اعلام میگردد.

دهم ریاضی

۱-ارشیا علیپور

۲-محمد ابوالفضل زاده

۳-سید پاداش ستوده

دهم تجربی

۱-راستین صابر

۲-سید احسان کاظمی پیرسرا

۳-محمد پارسا علیزاده

۴-پوریا خوش خلق

۵-علی امیدوار

یازدهم ریاضی

۱-آریا یاسمن

۲-محمد علی مومنی

۳-بهبد اسکافی

یازدهم تجربی

۱-نیما سهمگر

۲-محمد حسین استوار

۳-ماهان رسام

۴-مهدی منتظر

۵-اوژن قدسی

دوازدهم ریاضی

۱-پرهام قدسی

۲-حسام الدین همایی

۳-آراد ذهنی

دوازدهم تجربی

۱-سید نیما قیمی

۲-علیرضا قراغانی پور

۳-محمد حسن خسروی

۴-امیر حسین دقیقی

۵-محراب قربانی

گزارش تحلیلی آزمون
این گزارش بر اساس میزان پاسخ گویی دانش آموزان به سوالات آزمون طراحی شده است. در این گزارش سعی بر آن شده تا تحلیلی دقیق از عملکرد میانگین دانش آموزان در هر پایه محاسبه شود تا دانش آموزان میزان دشواری هر سوال را بر اساس پاسخگویی سایر دانش آموزان آن پایه بدست آورد.
لازم به ذکر است بخشی از این گزارش در تصویر پاسخبرگ موجود در کارنامه ارائه شده به دانش آموز موجود است.
دریافت فایل های مرحله دوم آزمون جامع دبیرستان پروفسور سمیعی – دوره دوم
سوالات مرحله دوم پایه دهم ریاضی

نفرات برتر

۱-آرسیس باقر زاده

۲-پرهام ثابت کار

۳-محمد ابوالفضل زاده

سوالات مرحله دوم پایه دهم تجربی

نفرات برتر

۱-راستین صابر

۲-پوریا خوش خلق

۳-محمد پارسا علیزاده

۴-علی امیدوار

۵-پارسا شریفی

سوالات مرحله دوم پایه یازدهم ریاضی

نفرات برتر

۱-آریا یاسمن

۲-علیرضا طالب درخشان

۳-علیرضا بزرگ زاده الیزه ئی

سوالات مرحله دوم پایه یازدهم تجربی

نفرات برتر

۱-نیما سهمگر

۲-اوژن قدسی

۳-منتظر صومعه سرایی

۳-ایمان گلدوست

۴-آرین اساسیان

۵-علی رحیمی زاده اصلی