ابراهیم شیرین پور

نام و نام خانوادگی: ابراهیم شیرین پور

دبیر درس زیست شناسی

رزومه:

۲۵ سال سابقه تدریس

دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

مدرس مدارس تیزهوشان ناحیه ۱ رشت دوره دوم متوسطه

مدرس دانشگاه فرهنگیان گیلان رشت

تعداد سه مقاله ISI

تعداد ۴ مقاله در همایش های داخلی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.