اسماعیل قربانی زاد دهبنه

نام و نام خانوادگی: اسماعیل قربانی زاد دهبنه

دبیر درس عربی

رزومه:

۳۴ سال سابقه تدریس

کارشناسی دینی عربی تبریز – مرکز تربیت معلم علامه امینی

کارشناسی الهیات

تالیف دفتر تمرین عربی برای رشته های مختلف و جروه کنکور و تست

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.