فریمان طهماسبی

نام و نام خانوادگی: فریمان طهماسبی

دبیر درس ریاضیات

رزومه:

۲۵ سال سابقه تدریس

تدریس در سمپاد به مدت ۵ سال و تدریس در دبیرستان های غیرانتفاعی پسرانه و دخترانه رشت

تالیف کتابهای ۵۲۷ سوال ریاضی و ۲۱ آزمون جامع ریاضیات کنکور تجربی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.