فرزان صمدانی

نام و نام خانوادگی:فرزان صمدانی

دبیر درس فیزیک

رزومه:

مولف ۱۰ مقاله ISI در زمینه فیزیک ، ریاضی ، مکانیک

مدرس موسسه غیرانتفاعی احرار در مقطع لیسانس و فوق لیسانس RA , TA

دانشجوی دکتری مکانیک در دانشگاه گیلان

آدرس ایمیل: farzan_samadani@yahoo.com

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.