غلامرضا صدقی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا صدقی

دبیر درس آمادگی دفاعی

رزومه:

۱۵ سال سابقه تدریس

تدریس در مدارس غیردولتی متوسطه اول و دوم از سال ۸۲ به بعد

تدریس در دبیرستان های برتر شهر رشت

در سال های ۸۰ تا ۸۲ دبیر متوسطه دوم در ناحیه ۲ رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.