حمید نیک نفس

نام و نام خانوادگی: حمید نیک نفس

دبیر درس شیمی

رزومه:

۲۰ سال سابقه تدریس

کارشناسی شیمی محض دانشگاه تهران

تالیف جزوه کنکور

مدرس دبیرستان پروفسور سمیعی و مدارس تیزهوشان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی