حمزه طلب نواز

نام و نام خانوادگی: حمزه طلب نواز

دبیر درس ریاضی

 

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

کارشناس ارشد ریاضیات کاربردی از دانشگاه لاهیجان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی