حسن نعمتی

نام و نام خانوادگی: حسن نعمتی

دبیر درس عربی

رزومه:

تدریس در دانشسرای مقدماتی و مدارس هیئت امنایی و دبیرستان های شاهد در قزوین و البرز و دبیر دبیرستان های ناحیه ۱ رشت

کارشناسی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

۲۵ سال سابقه تدریس

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.