همایون دیوبند

نام و نام خانوادگی: همایون دیوبند

معاون فناوری اطلاعات

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی