حسین مدد

نام و نام خانوادگی: حسین مدد

دبیر درس ادبیات فارسی

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی