حسین نظری

نام و نام خانوادگی:حسین نظری

دبیر درس دین و زندگی

رزومه:

۲۸ سال سابقه تدریس در بسیاری از دانشگاه های مختلف گیلان

دکتری تاریخ و تمدن اسلام دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مدرس رسمی دانشگاه فرهنگیان

مدرس رسمی ضمن خدمت فرهنگیان گیلان

سرگروه استانی درس دین و زندگی

مسئول پایگاه کشوری دینی و قرآن بمدت ۴ سال

داور جشنواره های مختلف درسی در استان گیلان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.