حسین شعبانی نژاد

نام و نام خانوادگی: حسین شعبانی نژاد

دبیر درس عربی

رزومه:

۳۰ سال سابقه تدریس

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

تالیف شش کتاب آموزشی دوره اول و دوم متوسطه

تدریس در مدرسه نمونه و تیزهوشان و غیردولتی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.