جواد عزیزی

نام و نام خانوادگی:جواد عزیزی

دبیر درس ریاضی

رزومه:

۱۰ سال سابقه تدریس در انشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی

۳ سال سابقه رسمی در مدارس غیرانتفاعی

۷ سال سابقه در آموزشگاه های رشت

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی پیام نور تبریز

آدرس ایمیل: masoudazizi80@gmail.com

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.