کلاس های کنکور

فرم ارزیابی عملکرد کلاس های کنکوری ویژه پایه یازدهم ، مجموعه آموزشی پروفسور سمیعی

برگزاری کلاس های کنکوری در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

رشته تجربی

 

رشته ریاضی