مجید کیاء

نام و نام خانوادگی: مجید کیاء

دبیر درس شیمی

رزومه:

۱۶ سال سابقه تدریس در دانشگاه و دبیرستان

دکتری شیمی فیزیک دانشگاه تهران – واحد علوم و تحقیقات

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.