مجید محسنی

نام و نام خانوادگی:مجید محسنی

دبیر درس قرآن – پیام های آسمان

رزومه:

تدریس در مدارس برتر استان گیلان و شهر رشت

تدریس در تیزهوشان میرزا کوچک خان ناحیه ۱

تدریس در دانشگاه پیام نور شفت

تدریس در علمی و کاربردی سازمان بهزیستی و علمی و کاربردی سازمان تامین اجتماعی

ارشد الهیات با گرایش فقه و حقوق

دو سال معلم نمونه ناحیه ۱

عضو ستاد بررسی انتخاب معلمان نمونه ناحیه ۱

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی