منوچهر طاهری

نام و نام خانوادگی:منوچهر طاهری

دبیر درس جتماعی

رزومه:

کارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

بیش از هزار ساعت دوره های ضمن خدمت تخصصی و عمومی

بیش از ۲۲ سال سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

بیش از ۳۲ سال سابقه تدریس در مدارس دولتی شهر های تبریز ، رودبار و ناحیه ۲ رشت

سرگروه علوم اجتماعی در شهرستان رودبار – حدود ۱۰ سال سابقه تدریس در مدرسه شاهد

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.