مسعود کاظمی

نام و نام خانوادگی:مسعود کاظمی

دبیر درس عربی

رزومه:

مدرس عربی آموزش و پرورش مدارس ناحیه ۲ رشت وشاهد

مدرس عربی ضمن خدمت و سرگروه آموزشی استان

جزء اعضای تدوین دفتر شاخص ثبت نمرات دانش آموزان

طراح پیک نوروزی (عیدانه) سال های قبل

رتبه دوم در جشنواره تدریس استانی درس پیام های آسمان و قرآن

طراح سوالات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کارشناسی عربی و معارف اسلامی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.