میرعماد شریف

نام و نام خانوادگی: میرعماد شریف

دبیر درس پیام های آسمانی

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی