محمد جواد سلیقه

نام و نام خانوادگی:محمد جواد سلیقه

دبیر درس فیزیک

رزومه:

۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

ویدیو های آموزشی این دبیر