محمد علی حامی

نام و نام خانوادگی: محمد علی حامی

دبیر درس قرآن

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی