محمد حسین زاده

نام و نام خانوادگی:محمد حسین زاده

دبیر درس ریاضی

رزومه:

کارشناسی ارشد ریاضیات محض – آنالیز ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی

مدرس المپیاد ریاضی و کامپیوتر

المپیاد ریاضی و کامپیوتر فرزانگان لنگرود

دبیر نمونه المپیاد ریاضی مبتکران سال ۹۳

مدرس دبیرستان ها و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.