محمد نصیری

نام و نام خانوادگی: محمد نصیری

دبیر درس عربی

رزومه:

۱۶ سال سابقه تدریس

کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه تهران

مولف کتابهای مجموعه کامل کنکور عربی – فن ترجمه عربی و عربی ویزه انسانی

دبیر نمونه ناحیه ۲ در سال ۹۰

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.