محمد رضا کاظمیان

نام و نام خانوادگی:محمد رضا کاظمیان

دبیر درس فیزیک

رزومه:

دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای

تدریس در مدارس برتر شهر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.