محمد رضا مهدوی

نام و نام خانوادگی:محمد رضا مهدوی

دبیر درس زبان و ادبیات فارسی

رزومه:

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تدریس در مدرسه های نمونه دولتی شهر تهران و رشت

تالیف کتاب کمک درسی برای دوره پیش دانشگاهی

۲۵ سال سابقه کار با
دو سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد

مدارسی که در تهران مشغول کار بودم دبیرستان نمونه دولتی شهید همت ، نمونه دولتی ژان پال اوحدی ، غیردولتی علامه امینی ، غیردولتی سلام ۱ (شعبه تجریش )
تالیف جزوات برای دوره جدید تحت عنوان قلمرو زبانی ، ادبی و فکری، جزوه ارایه

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.