محمد رضا طالبی طاهر

نام و نام خانوادگی: محمد رضا طالبی

دبیر درس تاریخ

رزومه:

۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

کارشناس ارشد فیزیک

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.