مرتضی حسین زاده

نام و نام خانوادگی: مرتضی حسین زاده

دبیر درس ریاضیات

رزومه:

۱۰ سال سابقه تدریس

مدرس دانشگاه گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس در مدارس غیرانتفاعی رشت

کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه گیلان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.