مرتضی محمدی

نام و نام خانوادگی: مرتضی محمدی

دبیر درس زبان انگلیسی

رزومه:

کارشناسی ارشد آموزش زبان

نفر برتر منطقه ۱ در جشنواره تدریس ۸۶ -۸۵

نفر دوم منطقه یک رشت در جشنواره تدریس ۸۸ -۸۷

تدهای مطرح استان

تدریس و آموزش در مدارس برتر استان

تدریس و آموزش زبان در آموزشگاههای مطرح استان گیلان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.