نادر عاشوردخت

نام و نام خانوادگی:نادر عاشوردخت

دبیر درس زبان و ادبیات فارسی

رزومه:

تدریس در دانشکده معماری، تهیه جزوه زبان فارسی (شناخت افعال، تهیه جزوه آموزشی آرایه های ادبی ، تالیف و چاپ کتاب داستان، تدریس فنون داستان نویسی نوین – مهارت های تست زنی برای دانش اموزان پیش دانشگاهی)

دکتری زبان شناسی، تحلیل گفتمان دانشگاه گیلان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.