نصیر نصیری کما

نام و نام خانوادگی:نصیر نصیری کما

دبیر درس ادبیات فارسی

رزومه:

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.