نوید مقصود

نام و نام خانوادگی: نوید مقصود

دبیر درس زبان انگلیسی

رزومه:

دکتری ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران

تالیف کتاب زبان قلمچی پایه دهم

تالیف کتاب زبان خط سفید پایه یازدهم

مترجم رسمی قوه قضائیه در دارالترجمه ایرانیان

مدرس زبان دبیرستان های ممتاز سطح شهر رشت

مدرس دوره های تخصصی آیلتس و تافل

آدرس ایمیل:navidmaqsoud@gmail.com

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی