نظر خواهی از دانش آموزان دوره اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانش آموز  عزیز

این پرسشنامه جهت سنجش عقاید شما نسبت به روش تدریس و سایر فعالیت های آموزشی معلمان و شیوه تدریس آنها تهیه شده است لذا دقت و قضاوت صحیح شما در تکمیل این پرسشنامه بسیار ضروری می باشد .

اطلاعات شما نزد کادر اجرایی و فناوری این دبیرستان محفوظ می ماند و صرفا میانگین نظرات دانش آموزان در قالب یک کارنامه به استحضار دبیر خواهد رسید.

دقت داشته باشید سوالات را با توجه به بازخوردی که از دبیر خود دارید پاسخ دهید.

هر دانش آموز فقط یکبار می تواند این فرم را تکمیل نماید و خواهشمندیم با صبر و حوصله به تمامی سوالات پاسخ دهید.

۵ بالاترین امتیاز و ۱ کمترین می باشد.

 • ۱-راهنمایی های روشنی برای تفهیم درس می دهد

 • ۲-با همه عادلانه رفتار می کند

 • ۳-در خارج از کلاس برای کمک گرفتن به او دسترسی داریم

 • ۴-هدف های درس را به روشنی بیان می کند

 • ۵-مطالب این درس را به درس ها ی دیگر و زندگی واقعی ربط می دهد

 • ۶-اجازه ابراز عقیده می دهد

 • ۷-همه دانش آموزان را به یادگیری تشویق می کند

 • ۸-درکلاس از روشهای مختلف برای تدریس استفاده می کند

 • ۹-توضیحاتش را بخوبی می فهمیم.

 • ۱۰-کلاس را به خوبی اداره می کند

 • ۱۱-برای همه دانش آموزان احترام قائل است

 • ۱۲-از تمام وقت کلاس برای یادگیری استفاده می کند

 • ۱۳-تکالیف متناسب با درس می دهد

 • ۱۴-برگزاری آزمون های کلاسی بصورت مستمر انجام می گیرد

 • ۱۵-اوراق امتحانی را به موقع تحویل و رفع اشکال می کند

 • ۱۶-تسلط در به کار گیری امکانان کمک آموزشی در کلاس های غیر حضوری

 • ۱۷-در مورد مطالبی که درس می دهد اطلا عات کافی دارد

 • ۱۸-سر وقت وارد کلاس می شود

 • ۱۹-روش تدریس و شخصیت معلم مرا به این درس علاقه مند کرده است

 • ۲۰-ترجیح می دهم درسال آینده با این معلم درس داشته باشم

 • اگر انتقاد یا پیشنهاد خاصی دارید که در سوالات بالا مطرح نشده ، آنرا اینجا بنویسید