نظر خواهی از دانش آموزان دوره اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دانش آموز  عزیز
این نظرخواهی به منظور بالابردن کیفیت سطح آموزش و همینطور استفاده از پیشنهادات شما طراحی شده است.

اطلاعات شما نزد کادر اجرایی و فناوری این دبیرستان محفوظ می ماند و صرفا میانگین نظرات دانش آموزان در قالب یک کارنامه به استحضار دبیر خواهد رسید.

دقت داشته باشید سوالات را با توجه به بازخوردی که از دبیر خود دارید پاسخ دهید.

هر دانش آموز فقط یکبار می تواند این فرم را تکمیل نماید و خواهشمندیم با صبر و حوصله به تمامی سوالات پاسخ دهید.

۵ بالاترین امتیاز و ۱ کمترین می باشد.

 • ۱-تسلط بر موضوع و محتوای درسی دبیر را در دروس زیر چگونه ارزیابی می کنید؟

 • ۲-نحوه بیان معلم و تناسب آن با درس و کلاس

 • ۳-اطلاع و آگاهی ازحضور دانش اموز در طول زمان تدریس

 • ۴-برقراری ارتباط مستقیم با دانش آموز در قالب پرسشو پاسخ حین تدریس

 • ۵-ایجاد علاقه و نگرش مثبت در دانش آموز نسبت به درس

 • ۶-جمع بندی و نتیجه گیری مناسب در پایان تدریس

 • ۷-ارائه بازخورد مناسب (استفاده از تشویق)

 • ۸-ارائه تکالیف مستمر در پایان هر درس

 • ۹-نحوه مدیریت و اداره کلاس

 • ۱۰-نحوه اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای برگزاری آزمون های کلاسی

 • اگر انتقاد یا پیشنهاد خاصی دارید که در سوالات بالا مطرح نشده ، آنرا اینجا بنویسید