رضا عشوری

نام و نام خانوادگی:رضا عشوری

مشاور

رزومه:

مسئول مشاوره موسسات آموزشی آزمون معاونتی کشور در گیلان

مشاور مدارس شهر رشت

مسئول مرکز مشاوره تحصیلی حکیم در رشت

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی