رضا جانعلی پور

نام و نام خانوادگی: رضا جانعلی پور

مشاور

رزومه:

۲۶ سال سابقه تدریس

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسی

تدریس در دانشگاه پیام نور در رشته مشاوره و روان شناسی

تدریس در دانشگاه فرهنگیان

مشاوره دانشکده فنی صومعه سرا

فعالیت در مراکز انتخاب رشته آموزشی و پرورش در شهرستان رودبار و ناحیه ۲ رشت

همکاری و فعالیت در مراکز مشاوره در زمینه مشاوره تحصیلی و تربیتی و کنکور

همکاری با مراکز سمپاد در ناحیه ۱ و ۲

سخنران همایش های تحصیلی و تربیتی

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول و دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.