سعید علیزاده

نام و نام خانوادگی: سعید علیزاده

دبیر درس زمین شناسی

رزومه:

۳۰ سال سابقه تدریس

کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان و تهران

۱۰ سال مسئول آموزشی استان

۲ سال رتبه برتر کشوری

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.