سید میثم حافظی

نام و نام خانوادگی: سید میثم حافظی

دبیر درس شیمی

رزومه:

سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های برتر رشت

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره اول پروفسور سمیعی