شیرزاد روحی

shirz

نام و نام خانوادگی: شیرزاد روحی

دبیر درس زیست شناسی و انسان و محیط زیست

رزومه:

۲۸ سال سابقه تدریس

کارشناسی دبیری زیست شناسی دانشگاه گیلان

نوشتن مقاله تحقیقاتی در مورد سراوان گورستان زباله گیلان و بررسی اثرات آلودگی ها

مقاله تحقیقاتی در مورد شوکا گوزن مینیاتوری ایران زیستگاه – نحوه زندگی و چالشها – در انسان

۲۸ سال سابقه تدریس در دبیرستانها گیلان

نوشتن جزوه های متعدد کمک آموزشی برای درس زیست شناسی دبیرستان

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.