گروه های دانش آموزی whatsapp

به جهت ایجاد ارتباط نزدیک تر بین دانش آموز ودبیر و همچنین به عنوان ارتباط مکمل در آموزش آنلاین اقدام به ایجاد گروه های دانش آموزی در نرم افزار واتس اپ نمودیم.

دانش آموزان عزیز میتوانند به کلیک کردن روی عنوان کلاس خود مستقیما به گروه واتس اپی آن کلاس هدایت شوند.