یاسر حسن پور

نام و نام خانوادگی: یاسر حسن پور

دبیر درس ریاضیات

رزومه:

تدریس در مدارس برتر شهر رشت

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی دانشگاه تبریز

آدرس ایمیل:

مشغول به فعالیت در دبیرستان دوره دوم پروفسور سمیعی

جزوات درسی:

جزوه ای از ایشان فعلا موجود نیست.