مجموعه آموزشی پروفسورسمیعی رشت

به دبیرستان پروفسور سمیعی خوش آمدید

دبیرستان استعداد های خلاق

رتبه اول کنکور سراسری در بین تمامی مدارس غیردولتی شهر رشت

محمدخدابخشی

رتبه۱۴۰

محمد خدا بخشی

مهرگان خان حکیمی

رتبه۱۹۴

مهرگان خان حکیمی

امیر رحیمی

رتبه۲۱۴

امیر رحیمی

احسان جمشیدی

رتبه۵۹۹

احسان جمشیدی

پدرام صفر نیا

رتبه۷۲۰

پدرام صفر نیا

سعیدتیمور زاده

رتبه۳۴ زبان

سعیدتیمور زاده