• چند سال در مدارس یا آموزشگاه ها فعالیت داشته اید؟ در صورت نداشتن سابقه ، عدد صفر را وارد نمایید
  • رزومه فعالیتی خود را به اختصار شرح دهید
  • برنامه ها وپیشنهادات خود جهت فعالیت در دبیرستان پروفسور سمیعی را ذکر نمایید
  • اطلاعات تماس

  • شماره همراه خود را با اعداد انگلیسی وارد نمایید
  • تلفن منزل خود را با اعداد انگلیسی و با ذکر کد شهر وارد نمایید
  • آدرس محل سکونت خود را با ذکر نام شهر وارد نمایید
  • بارگزاری فایل

  • Max. file size: 2 GB.
  • Max. file size: 2 GB.
  • Max. file size: 2 GB.